euphoria八喜动漫网

euphoria八喜动漫网

 服食巨胜,治五脏虚损,益气力,坚筋骨。 白秃无发∶麻子三升炒焦研末,猪脂和涂,发生为度。

种自占城国,故谓之占。令人体士良曰∶有牙齿疾及脾胃疾人,切不可吃。

【主治】煮汁服,利小便,止喘满。子亦堪食,如粳米。

大便不通∶麻子煮粥,如上法服之。若琳者,其可与语医矣。

近道处处多有,人家种之。茎头有三叶,叶如细萍。

头风头痛∶即上方,密封七日,温服。候苗出采食,滑美不减于葵。

Leave a Reply